Invitados de Honor

RectorDr. Aníval Ernesto Ramos Socarrás. Rector UCM Granma

Decano FCMMDr. Rafael Gutiérrez Núñez. Decano FCM Manzanillo

Decana FCMBDra. Mónica García Raga. Decana FCM Bayamo

Presidenta SCCBBDra. Mayppe González Jardínez. Presidenta Nacional SCCBB

Presidente Consejo SCG Dr. Juan Pérez Cuervo. Presidente Consejo SC Granma